Handelsbetingelser


Omkring eCSR.dk

eCSR.dk er ejet af We Are Digital IVS, CVR: 40390103. eCSR, i det følgende kaldt Leverandøren, har til hensigt at lade virksomheder fremvise deres sociale ansvar ved at indhente csr tiltag på nettet og danne en profil om virksomheden ud fra dette.

Abonnementsbetaling

eCSR er en abonnementsløsning. Abonnementsprisen udregnes enten hver måned eller hvert år afhængig af valgt type. Virksomheder oplyses automatisk, via e-mail, hvis abonnementsprisen skulle ændre sig som følge af prisændringer. Virksomheden modtager ved hver afregning en kvittering på det hævede beløb via deres oplyste e-mail.

Betalingsbetingelser

Tilmelding af abonnementet kan betales med følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, JCB og American Express.  

Refundering

Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

Ophævelse

Under ingen omstændigheder kan der i tilfælde af ophævelse eller hvis der stoppes for kundens abonnement, kræves tilbagelevering af ydelser eller tilbagebetaling af betalinger til den misligholdende part for så vidt angår perioden forud for tidspunktet for ophævelsens meddelelse.

Ophør eller opsigelse af abonnement og kundeforhold

Abonnementsaftaler løber i 1 periode ad gangen (1 måned eller 1 år) og fornyes automatisk med mindre det opsiges. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes. Ved ophør af kundens kundeforhold til Leverandøren, være sig ved Leverandøren eller kundens opsigelse eller ophævelse, vil samtlige kundens data blive slettet.

Driftsikkerhed

Leverandøren forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til eCSR eller omfanget af de ydelser, som indgår i et abonnement i det omfang Leverandøren anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Alle opdateringer eller ændringer vil, for så vidt muligt, blive fortaget om natten. 

Ansvar

Kundens brug af eCSR og af Leverandørens ydelser i øvrigt sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Leverandøren påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via Internettet.

Leverandøren påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til kundens trafik eller data.

Leverandøren fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens abonnement eller Leverandørens ydelser i øvrigt, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre Leverandøren har handlet forsætligt til skade for kunden eller groft uagtsomt.

Leverandøren fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.

Hvis Leverandøren skulle blive holdt ansvarlig for kundens brug, skal Leverandørens ansvar i videst mulige omfang være begrænset til et beløb svarende til den af kunden betalte abonnementspris for den gældende abonnementsperiode.

Advisering

Leverandøren forbeholder sig retten til at sende adviseringer til kunden. Dette værende i form af f.eks. e-mails, som Leverandøren mener kan have relevans for kunden. Leverandøren forbeholder sig retten til inkluderer reklamer fra 3. part i adviseringerne. Kunden kan til enhver tid frabede sig yderligere adviseringer fra Leverandøren. 

Ændringer af betingelser

Leverandøren er berettiget til at ændre Forretningsbetingelserne med et varsel på 30 dage.

Har din virksomhed socialt ansvar?

Selvfølgelig har den det! Du kan hurtigt og nemt vise dine besøgende, brugere og kunder din virksomheds CSR med en konto hos eCSR.dk.

Tilmeld dig i dag